Το InstantView διατίθεται σε δύο βασικές εκδόσεις :

Εμπορικό - Λογιστική : Είναι η βασική έκδοση και περιλαμβάνει συναρτήσεις για την Εμπορική διαχείριση και την Λογιστική. 

Πλήρης εκδοση : Εκτός απο τις συναρτήσεις για την Εμπορική διαχείριση και την Λογιστική, περιλαμβάνει συναρτήσεις που αφορούν Διαστάσεις/Κεντρα κόστους, Προυπολογισμούς, Πολλαπλές κατηγορίες, Managerial Accounts και Projects.

Οι χρήστες της πλήρους έκδοσης μπορούν να αποκτήσουν και ειδικές συναρτήσεις που αφορούν την δική τους επιχείριση αποκλειστικά, εφόσον η παραμετροποίηση ή οι ειδικές οντότητες που χρησιμοποιούν, το επιβάλλουν. 

Η πελάτες αποκτούν άδεια που μπορούν να εγκαταστήσουν σε όσους υπολογιστές επιθυμούν.

Η εφαρμογή αναπτύσεται και προστίθενται νέες συναρτήσεις ή άλλες δυνατότητες/ευκολίες.

Πελάτες με ενεργό συμβόλαιο νέων εκδόσεων, λαμβάνουν δωρεάν τις νέες εκδόσεις.

Πελάτες χωρίς συμβόλαιο νέων εκδόσεων, μπορούν να αγοράσουν εφ΄ άπαξ τις νέες εκδόσεις,