Δείτε σε ένα σύντομο video 2 λεπτών, πώς ενημερώνεται ένα φύλλο 168 κελιών

InstantView brochure

Πλήθος συναρτήσεων για κάθε οντότητα της εφαρμογής που απευθύνεται.

Ανάλογα την εφαρμογή υπάρχει διαφορετικό πλήθος ενεργών συναρτήσεων, το  οποίο διαρκώς πληθαίνει. 

Reporting Tool για άντληση δεδομένων.

Περιλαμβάνεται τρόπος δημιουργίας ερωτήματος για report, και σε άλλες βασεις δεδομένων εκτός της εφαρμογής που απευθύνεται.

Αμεση ενημέρωση όλων των φύλλων.

Κάθε excel μπορεί να έχει απεριόριστα φύλλα. Η ενημέρωση όλων των φύλλων του βιβλίου, γίνεται με μία εντολή.

Δυνατότητα "απάντησης" σε τυπικά ερωτήματα.

Σήμερα είναι διαθέσιμη δυνατότητα μόνο στο Galaxy.

Δυνατότητα δημιουργίας νέων excel που βασίζονται σε ένα πρότυπο.

Εστω ένα βιβλίο excel, με πολλά φύλλα, που αφορά δεδομένα για την δραστηριότητα πωλητή, σε επιχείρηση με 10 πωλητές. Υπάρχει διαδικασία που παράγονται αυτόματα τα 10 διαφορετικά βιβλία excel, ένα για  κάθε πωλητή.