Δείτε δύο σύντομα video, για τις συναρτήσεις και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στην δημιουργία οικονομικών αναφορών.

Τρόπος χρήσης συναρτήσεων InstantView

Δημιουργία οικονομικών αναφορών